NABÍDKA SLUŽEB

Služby pro soukromé osoby

Data

Soukromé osoby si to často neuvědomí, ale všichni máme hodnotná a citlivá data. Žijeme v digitální době. Ať už jsou to výpisy z banky, různé smlouvy nebo třeba rodinné fotky. Všechno to jsou data, která mohou být více či méně citlivá a hodnotná. Proto bychom je měli adekvátně chránit.

1

Zálohování

Zálohujte své dokumenty, smlouvy nebo rodinné fotografie, abyste o ně nepřišly. A to jak z počítačů, tak i z vašich mobilních telefonů a tabletů. Fotky vašich dětí určitě chcete mít bezpečně uchované a nechcete o ně přijít v případě ztráty, krádeže nebo i jen rozbití vašeho telefonu, tabletu nebo počítače.

2

Přístup k datům odkudkoliv

Chcete ukázat rodičům fotky svých dětí, ale nemáte u sebe počítač? Mějte možnost bezpečně přistupovat ke svým datům odkudkoliv. Všechna svá data můžete mít přístupná nejen z vašeho počítače, ale i například ze svého telefonu, tabletu nebo i z cizího počítače.

Digitální identita

Digitální identita je vše, co nás nějak reprezentuje. Ať už je to účet na Facebooku nebo v bance, všechno jsou to identity, které je potřeba adekvátně chránit. Důležité je také být schopný rozpoznat podvodné jednání, které by vás o vaši identitu mohlo připravit. Kybernetické útoky necílí pouze na firmy a firemní identity, ale na denním pořádku jsou běžní uživatelé, kteří například přišli o peníze kvůli nějakému typu internetového podvodu.

1

Bezpečnost účtů

Zabezpečte své online účty, aby k nim nemohl získat přístup nikdo nepovolaný. Určitě nechcete, aby se na váš bankovní účet nebo například i Apple / Google účet dostal někdo cizí, ukradl vám z banky peníze nebo si stáhl všechny dokumenty a fotografie nebo smazal všechny kontakty, které máte na iCloud nebo Google Disk.

2

Bezpečnost hesel

Používejte na všech službách unikátní bezpečné přihlašovací údaje - mnoho služeb má v průběhu času bezpečnostní incidenty, kdy jejich data včetně přihlašovacích údajů uniknou na internet. Použití stejných přihlašovacích údajů na více službách znamená, že pokud uniknou přihlašovací údaje z jedné služby, jsou ohroženy i všechny další služby používající stejné přihlašovací údaje.

3

Podvodné SMS

Podvodné zprávy, nejen SMS, jsou na vzestupu a mnoho lidí již kvůli nim přišlo o spoustu peněz. Víte, jak podvodné zprávy poznat? Víte to i všichni členové vaší rodiny? Víte, co dělat v případě, že takovou zprávu dostanete? Nebo co dělat v případě, kdy na uvedený odkaz kliknete?

4

Sdílené účty

Máte sdílený Netflix, Spotify a další služby? Je to normální a běžné, protože například Netflix ani neumožňuje bezpečné sdílení jednoho Netflix účtu mezi více členy domácnosti. Sdílejte přihlašovací údaje k nim bezpečně.

Domácnost

K internetu jsou dnes připojeny zařízení, o kterých by se nám to před deseti lety ani nezdálo. Ledničky, pračky, zámky, svítidla, ... To jsou jen nejběžnější příklady z tzv. internetu věcí, tedy zařízení všude kolem nás, která jsou připojená k internetu. A každé zařízení připojené k internetu může být terčem nějakého typu kybernetického útoku.

1

Chytrá domácnost

Snad v každé domácnosti se nachází chytrá zařízení připojená k internetu, ať už je to TV, bezpečnostní kamery nebo třeba lednička. Víte ale, že taková zařízení mají přístup do celé vaší domácí sítě? A pokud útočník napadne službu daného poskytovatele, může tím získat i přístup do vaší domácí sítě.

2

Kamerové systémy

Aby byl kamerový systém v praxi použitelný, je potřeba záznam z kamer někam ukládat a optimálně mít i kdykoliv vzdálený přístup na kamery. Některé kamerové systémy umožňují ukládání záznamu do cloudu výrobce. To je jednak obvykle zpoplatněno, ale hlavně to představuje bezpečnostní riziko, protože tím daný výrobce získává přístup k vašim kamerovým záznamům. A pokud by se navíc daný výrobce stal například terčem úspěšného kybernetického útoku, útočník tak získá přístup na vaše kamery a všechny uložené záznamy.

3

Vzdálený přístup

Pracujete na cestách, ale chcete se podívat na kamerové záznamy? Nebo na jiné systému běžící u vás doma? Zajistěte si bezpečný vzdálený přístup odkudkoliv.

Zařízení

Zabezpečení vašich tradičních každodenních zařízení by mělo mít patřičnou prioritu. Jsou to vaše telefony, tablety a počítače, které používáte k práci i zábavě. A i když jsou to vaše soukromé počítače, mohou se stát terčem kybernetického útoku. Lepší být připraven, než-li překvapen.

1

Bezpečnost zařízení

I domácí počítače, tablety a telefony by měly být zabezpečené. Snadno se může stát, že zařízení ztratíte nebo je ukradeno a někdo cizí se pak může dostat k vašim datům, ať už to jsou dokumenty nebo třeba rodinné fotky. Nezřídka se stává, že daný útočník pak své oběti vydírá - chce zaplatit za to, aby nepublikoval vaše citlivé dokumenty nebo fotografie, které na daném zařízení máte. Zámek displeje a zašifrované úložiště by tedy měl být základ na všech zařízeních. Nejlépe s možností vzdáleného zamčení nebo kompletního smazání a/nebo sledování daného zařízení.

2

Sdílená zařízení

Členové rodiny si běžně navzájem půjčují zařízení. Chodí na váš počítač také děti? Nebo používáte jeden sdílený tablet? Určitě nechcete, aby dítě například omylem smazalo nějaká vaše data. To lze snadno vyřešit oddělenými účty a vhodným nastavením oprávnění.

Síť

Domácí síťová zařízení, jako jsou například Wi-Fi routery, obvykle nebývají ve výchozím stavu dobře zabezpečena. Poskytovatel internetu typicky dodá nějakou krabičku do domácnosti a dál se o to nikdo nestará. Měnili jste někdy konfiguraci vašeho domácího Wi-Fi routeru? Výchozí heslo Wi-Fi nebo výchozí heslo do administrace vašeho routeru?

1

Zabezpečení sítě

Síťová zařízení typu router nebo Wi-Fi přístupový bod bývají dodávána s výchozími přihlašovacími údaji, které bývají snadno napadnutelné. Je velmi důležité tyto údaje změnit a provést další nastavení pro zvýšení zabezpečení daných zařízení. Wi-Fi ve výchozím stavu bývají nezabezpečené nebo velmi špatně zabezpečené, což umožňuje získání přístupu do vaší domácí sítě cizím lidem, jelikož Wi-Fi je obvykle dostupná i mimo vnitřní prostory bytu nebo domu.

2

Oddělené sítě

Vlastní domácí zařízení, jako jsou vaše počítače a telefony, by měly být oddělené od cizích zařízení. Pokud například pozvete někoho k sobě domů a umožníte mu přístup k internetu prostřednictvím vaší Wi-Fi, neměl by daný člověk dostat přístup do vaší interní sítě. Nevíte totiž, jestli na daném zařízení není nějaký malware, který by se mohl začít šířit na vaše vlastní zařízení.

3

Vysoká dostupnost

Pokud pracujete z domu a potřebujete být trvale připojeni k internetu, každý výpadek může být problematický, když vás to například odpojí z online schůzky. Týká se to hlavně bezdrátových připojení na vesnicích apod. Víte ale, že i v domácích podmínkách můžete relativně snadno a levně zajistit vysokou dostupnost internetového připojení kombinací více poskytovatelů?

Práce na cestách

Dnešní doba a možnosti home office umožňují práci parakticky odkudkoliv. Z hotelu, z vlaku, z letiště nebo někde z kavárny. V tu chvíli jste ale součástí sítě, kterou nemáte pod kontrolou, nevíte jak je zabezpečená a nevíte, jaká další zařízení jsou součástí té stejné sítě jako vy. Znáte hrozby, které jsou s tím spojené a jak se efektivně bránit?

1

Práce odkudkoliv

Cestujete se a připojujete se na veřejné Wi-Fi v hotelích, kavárnách, letištích apod.? Víte, že takové sítě mohou o vás mnoho informací zjistit odposlechem komunikace, ale mohou dokonce i přímo škodit zasahováním do komunikace? Pokud nejsou takové sítě navíc dobře zabezpečené, pak i ostatní lidé připojení na stejnou síť mohou odposlouchávat nebo zasahovat do internetové komunikace nebo se přímo snažit získat kontrolu nad vaším zařízením.

2

Bezpečné připojení

Využívejte v maximální možné míře vlastního bezpečného připojení. A to buď pomocí vlastního mobilního hotspot, pokud je to možné. Nebo využijte VPN, které důvěřujete, pokud se připojujete k cizím Wi-Fi sítím.

3

Geoblokace

Chcete sledovat mistrovství světa v ledním hokeji z dovolené v Karibiku, ale Česká televize blokuje přenosy ze zahraničí? Není problém, využijte VPN a snadno tak obejděte geoblokace. I na pustém ostrově to bude vypadat, že jste stále doma.

Ochrana dětí

I relativně malé děti dnes mají přístup k chytrým telefonům, tabletům nebo i počítačům. A tedy k internetu, různým sociálním sítím, komunikačním nástrojům apod. S tím je spojených mnoho hrozeb a rizik a je dobré tato rizika co nejvíc eliminovat a naše děti chránit před různými internetovými hrozbami.

1

Kontrola nad zařízeními

Ochrana dětí na internetu je velmi citlivé téma, bohužel většina rodičů tomu úplně nerozumí a neví, co by měli dělat. Existuje ale mnoho možností, jak děti chránit a mít určitou míru kontroly a dohledu nad tím, co dělají, aby se nedostali do rukou nějakého „internetového predátora“.

2

Dětské účty na zařízeních

Dětské účty na počítači, telefonu a tabletu umožňují sledovat, co děti na daném zařízení dělají. Umožňují také určitou kontrolu nad tím, co dítě může dělat, například jaké aplikace může spouštět, kolik času v nich může trávit nebo blokovat internetové stránky, které nejsou vhodné pro děti.

3

Dětské účty na službách

Dětské účty můžete vytvářet také na různých službách, jako například YouTube, Netflix apod. Dětské účty mají nastavené automatické filtrování obsahu a nabízí obsah vhodný pro děti, jako jsou pohádky, kreslené seriály pro děti atd. Obsah nevhodný pro děti se vůbec nezobrazuje.

Ochrana soukromí

Mnoho lidí má pocit, že internet je anonymní prostor. To je bohužel velký omyl. Soukromí na internetu může být významně narušeno, pokud neznáme hrozby s tím spojené. Ať už je to sledování naší aktivity na internetu nebo cílené publikování dat na internet, kde si neuvědomíme konsekvence a rizika s tím spojená. Naštěstí existují metody a možnosti, jak mít i anonymitu na internetu pod kontrolou. A my vám s tím můžeme pomoct, protože sami jsme velmi zaměřeni na bezpečnost, kontrolu a anonymitu v kybernetickém prostoru, takže s tím máme mnoho pratkckých zkušeností.

1

Sociální sítě

Sociální sítě se těší extrémní popularitě v dnešní době. Dejte ale pozor, co na nich sdílíte a s kým to sdílíte. Většina sociálních sítí ve výchozím nastavení sdílí veškerý obsah veřejně do celého světa. Zloději si pak mohou vytipovat rodinu na dovolené a jít do jejich prázdného domu. Není také vhodné dávat na sítě obrázky a videa z vašeho soukromí, může to být opět tip pro zloděje nebo i nástroj následného vydírání.

2

Fitness aplikace

Sportujete a používáte fitness aplikace jako Garmin, Strava a další? Opět si dejte pozor, s kým své výkony sdílíte. Pokud například chodíte běhat, jezdíte na kole nebo jen na procházky, ze zobrazené mapy lze přesně vyčíst, kde bydlíte, pokud nemáte vhodně nastavené soukromí.

3

Sdílení dat

Chcete poslat fotky z vaší rodinné dovolené přátelům nebo rodičům? Vyhněte se veřejným službám pro sdílení dat jako Ulož.to, Úschovna apod. Tyto služby nijak neověřují uživatele a často navíc nabízí veřejné vyhledávání, takže k vaším soukromým fotografiím z dovolené se snadno může dostat kdokoliv.

4

Anonymita na internetu

Služby na internetu sbírají enormní množství dat různými způsoby. Mnoho informací jim dobrovolně dáme (cloudová úložiště, emaily apod.), další o nás sbírají informace nedobrovolně (historie vyhledávání, historie prohlížení internetu). Mnoho služeb má byznys postavený na reklamě, což více či méně znamená sledování uživatelů za účelem cílení obsahu a reklamy. Všechny služby potřebují nějak financovat svůj provoz, což obvykle znamená, že uživatelé jim platí buď penězi (pravidelný měsíční poplatek) nebo svým soukromím a na to navázanou reklamou. Existují ale služby a různé možnosti, které anonymitu svých uživatelů chrání.

5

Umělá inteligence

Umělá inteligence zažívá obrovský boom. Aby umělá inteligence fungovala co nejlépe, musí mít co největší množství dat. To opět znamená větší či menší zásah do soukromí. Je potřeba mít také na paměti, že používáním umělé inteligence obvykle dáváme dané službě i souhlas s tím, že všechny poskytnuté informace bude použity k dalšímu trénování. Obvykle tedy není vhodné takovým službám svěřovat citlivé informace, protože daná data se mohou objevit v odpovědi na dotaz nějakého cizího uživatele.

6

Pracovní zařízení

Velmi častým benefitem v zaměstnání bývá poskytnutí firemního počítače a telefonu k soukromým účelům. Myslete ale na to, že takové zařízení je vlastněné a spravované danou organizací. Je potřeba tedy předpokládat, že zaměstnavatel může vidět, dohledat a získat přístup ke všemu, co na daném zařízení děláte.